Başlangıç ve Bitiş Tarihi
30.07.2013- 02.09.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
TÜBİTAK’tan Sağlık Alanında Dokuz Yeni Çağrı
         

Sağlık teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında yeni çağrı programları başlatılmıştır. Proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır.

İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi: 2 Eylül 2013

Bu çağrıların amacı, aşı, ilaç, tıbbi tanı kiti, biyomedikal ekipmanlar ve biyomalzeme teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir. Çağrı programına sunulan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, hem de uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir.

SB0101 – Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi
SB0102 – Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi
SB0103 – Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi
SB0201 – Biyomedikal Görüntüleme Teknolojileri
SB0202 – Kateter ve Endoskopik Görüntüleme Teknolojileri
SB0203 – Kanser Teşhis, Planlama ve Tedavi Teknolojileri
BM0101 – Mikro/Nano Taşıyıcı Sistemler
BM0102 – Doku Rejenerasyonunu Hedefleyen Biyomalzemeler ve Ürünleri
BM0103 – Katma Değeri Yüksek Fonksiyonel İmplant Malzemeler

Detaylar için tıklayınız.