Başlangıç ve Bitiş Tarihi
31.07.2013- 02.09.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı
                               

Hibe Programının Adı: Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Kapsamı: Küçük Ölçekli Kalkınma Projeleri

Yürütücü Kurum: Avustralya Büyükelçiliği

Bütçe: Program kapsamında yapılacak proje önerileri için sağlanabilecek hibe miktarı en az 3.000 Avustralya Doları, en fazla 10.000 Avustralya Doları olabilir.

Kimler Faydalanabilir: Kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları

Örnek Faaliyetler: Toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre

Genel Amaç: Teklif çağrısının amacı, insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimdeyönelmeyi amaçlayan projelere destek olmaktır.

Başvuru Yeri: Avustralya Büyükelçiliği
Uğur Mumcu Cad. No. 88
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Son Başvuru Tarihi: 2 Eylül 2013

Ayrıntılı Bilgi: Detaylı bilgi, teklif çağrısına ilişkin rehber ve dokümanlara için: http://www.turkey.embassy.gov.au/anka/DAPOverviewTUR.html

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49084&l=1